Rasülüllahin güzel ahlakindan
Rasülüllahin güzel ahlakindan
30.12.2014 10:54:19
Kavminden inkar edenler ve müşrikler ona karşı son derece incitici sözler söylemişler, bazıları da Peygamberimiz (sav)’i öldürmek dahi istemiş ve bunun için planlar kurmuştur.
SULTÂN İKİNCİ BÂYEZÎD HÂN
SULTÂN İKİNCİ BÂYEZÎD HÂN
30.12.2014 10:44:05
Sekizinci Osmanlı padişahı. Fatih Sultan Mehmed’in iki oğlundan büyüğüdür.
FATİH SULTÂN MEHMED HÂN
FATİH SULTÂN MEHMED HÂN
30.12.2014 10:41:57
Osmanlı pâdişâhlarının yedincisi. İstanbul’un fâtihi olup,İkinci Murad Hanın oğludur.
SULTÂN İKİNCİ Murâd HÂN
SULTÂN İKİNCİ Murâd HÂN
30.12.2014 10:39:53
Altıncı osmanlı sultanı. Babası Çelebi Sultan Mehmed, annesi dulkâdir âilesinden Emine Hâtun olup, 1404`te Amasya`da doğdu.
SULTÂN ÇELEBİ MEHMED HÂN
SULTÂN ÇELEBİ MEHMED HÂN
30.12.2014 10:37:40
Osmanlı Devletinin beşinci pâdişâhı. Doğum senesini ekseri târihçiler 1386 olarak kaydetmektedirler.
SULTÂN BİRİNCİ MURÂD-Î HÜDÂVENDÎGÂR
SULTÂN BİRİNCİ MURÂD-Î HÜDÂVENDÎGÂR
30.12.2014 10:35:35
çüncü Osmanlı sultânı. Birinci Murâd adıyla târihe geçti.
SULTÂN ORHAN GÂZİ HÂN
SULTÂN ORHAN GÂZİ HÂN
30.12.2014 10:33:16
Osmanlı sultanlarının ikincisi. 1281 yılında Söğüt’te doğdu. Babası Osmanlı Devleti ve hânedânının kurucusu Osman Gâzi, annesi Şeyh Edebâli’nin kızı Mal Hâtundur.
SULTÂN BİRİNCİ OSMAN GAZİ HÂN
SULTÂN BİRİNCİ OSMAN GAZİ HÂN
30.12.2014 10:25:58
Osmanlı sultanlarının ilki. Dünyânın en uzun ömürlü hânedanının ve en büyük devletlerinden Osmanlı Devletinin kurucusu.
OKUMA YÖNTEMİ
OKUMA YÖNTEMİ
26.12.2014 11:24:46
Hayatımızda yaptığımız her işte şuur çok önemlidir. "Saldım çayıra Mevla kayıra" anlayışı ile rast gele yapılan bir çalışma hiç fayda vermez.
AKTİF OKUMANIN FAYDASI
AKTİF OKUMANIN FAYDASI
26.12.2014 11:20:58
İnsanı diğer canlılardan ayıran onu yaratılanların en şereflisi yapan en önemli hususiyeti öğrenebilme, daha mükemmeli daha güzeli bulabilme yeteneğidir.
ANLAYARAK HIZLI OKUMANIN FAYDALARI
ANLAYARAK HIZLI OKUMANIN FAYDALARI
26.12.2014 11:19:19
Aynı okuma süresi içinde daha çok okuma imkanı elde etmek. Dünyada 7 yılda bir bilgi iki katına çıkmaktadır.
TEYEMMÜM NEDİR
TEYEMMÜM NEDİR
25.12.2014 15:14:49
eyemmüm`ün lûgat manası mutlak manada "Kasd"dır.(210) İslâmi ıstılâhta ise; temizlenmek niyetiyle temiz yeri (toprak vs.) kasdetmektir.
ARTIK SULARLA İLGİLİ MESELELER
ARTIK SULARLA İLGİLİ MESELELER
25.12.2014 15:13:24
Önce "Artık" kelimesi üzerinde duralım. Artığın arapçası "Sü`r"dür. Sü`r; su içenin kapta veya havuzda bıraktığı kısımdır.
KENDİLERİYLE ABDEST VE GUSÜL CAİZ OLMAYAN SULAR
KENDİLERİYLE ABDEST VE GUSÜL CAİZ OLMAYAN SULAR
25.12.2014 15:12:13
Müsta`mel (Kullanılmış) suyun hadesten taharet ve gusül için tekrar kullanılması caiz değildir.(194) Ulema müsta`mel suyun temiz olup-olmadığı hususunda ihtilâf etmiştir.
SULAR`IN TASNİFİ
SULAR`IN TASNİFİ
25.12.2014 15:10:16
Esas itibariyle sular: "Kendileriyle abdest ve gusül caiz olan sular" ve "Caiz olmayan sular" olmak üzere ikiye ayrılarak tetkik edilir.
Rasülüllahin güzel ahlakindan
Rasülüllahin güzel ahlakindan
Kavminden inkar edenler ve müşrikler ona karşı son derece incitici sözler söylemişler, bazıları da Peygamberimiz (sav)’i öldürmek dahi istemiş ve bunun için planlar kurmuştur.
Dini Konular
SULTÂN İKİNCİ BÂYEZÎD HÂN
SULTÂN İKİNCİ BÂYEZÎD HÂN
Sekizinci Osmanlı padişahı. Fatih Sultan Mehmed’in iki oğlundan büyüğüdür.
Dini Konular
FATİH SULTÂN MEHMED HÂN
FATİH SULTÂN MEHMED HÂN
Osmanlı pâdişâhlarının yedincisi. İstanbul’un fâtihi olup,İkinci Murad Hanın oğludur.
Dini Konular
SULTÂN İKİNCİ Murâd HÂN
SULTÂN İKİNCİ Murâd HÂN
Altıncı osmanlı sultanı. Babası Çelebi Sultan Mehmed, annesi dulkâdir âilesinden Emine Hâtun olup, 1404`te Amasya`da doğdu.
Dini Konular
SULTÂN ÇELEBİ MEHMED HÂN
SULTÂN ÇELEBİ MEHMED HÂN
Osmanlı Devletinin beşinci pâdişâhı. Doğum senesini ekseri târihçiler 1386 olarak kaydetmektedirler.
Dini Konular
SULTÂN BİRİNCİ MURÂD-Î HÜDÂVENDÎGÂR
SULTÂN BİRİNCİ MURÂD-Î HÜDÂVENDÎGÂR
çüncü Osmanlı sultânı. Birinci Murâd adıyla târihe geçti.
Dini Konular
SULTÂN ORHAN GÂZİ HÂN
SULTÂN ORHAN GÂZİ HÂN
Osmanlı sultanlarının ikincisi. 1281 yılında Söğüt’te doğdu. Babası Osmanlı Devleti ve hânedânının kurucusu Osman Gâzi, annesi Şeyh Edebâli’nin kızı Mal Hâtundur.
Dini Konular
SULTÂN BİRİNCİ OSMAN GAZİ HÂN
SULTÂN BİRİNCİ OSMAN GAZİ HÂN
Osmanlı sultanlarının ilki. Dünyânın en uzun ömürlü hânedanının ve en büyük devletlerinden Osmanlı Devletinin kurucusu.
Dini Konular
OKUMA YÖNTEMİ
OKUMA YÖNTEMİ
Hayatımızda yaptığımız her işte şuur çok önemlidir. "Saldım çayıra Mevla kayıra" anlayışı ile rast gele yapılan bir çalışma hiç fayda vermez.
Dini Konular
AKTİF OKUMANIN FAYDASI
AKTİF OKUMANIN FAYDASI
İnsanı diğer canlılardan ayıran onu yaratılanların en şereflisi yapan en önemli hususiyeti öğrenebilme, daha mükemmeli daha güzeli bulabilme yeteneğidir.
Dini Konular
ANLAYARAK HIZLI OKUMANIN FAYDALARI
ANLAYARAK HIZLI OKUMANIN FAYDALARI
Aynı okuma süresi içinde daha çok okuma imkanı elde etmek. Dünyada 7 yılda bir bilgi iki katına çıkmaktadır.
Dini Konular
TEYEMMÜM NEDİR
TEYEMMÜM NEDİR
eyemmüm`ün lûgat manası mutlak manada "Kasd"dır.(210) İslâmi ıstılâhta ise; temizlenmek niyetiyle temiz yeri (toprak vs.) kasdetmektir.
Dini Konular
ARTIK SULARLA İLGİLİ MESELELER
ARTIK SULARLA İLGİLİ MESELELER
Önce "Artık" kelimesi üzerinde duralım. Artığın arapçası "Sü`r"dür. Sü`r; su içenin kapta veya havuzda bıraktığı kısımdır.
Dini Konular
KENDİLERİYLE ABDEST VE GUSÜL CAİZ OLMAYAN SULAR
KENDİLERİYLE ABDEST VE GUSÜL CAİZ OLMAYAN SULAR
Müsta`mel (Kullanılmış) suyun hadesten taharet ve gusül için tekrar kullanılması caiz değildir.(194) Ulema müsta`mel suyun temiz olup-olmadığı hususunda ihtilâf etmiştir.
Dini Konular
SULAR`IN TASNİFİ
SULAR`IN TASNİFİ
Esas itibariyle sular: "Kendileriyle abdest ve gusül caiz olan sular" ve "Caiz olmayan sular" olmak üzere ikiye ayrılarak tetkik edilir.
Dini Konular
SULAR VE HÜKÜMLERİ
SULAR VE HÜKÜMLERİ
Bütün muteber fıkıh kitaplarında; abdest`in ve gusül`ün hükümleri izah edildikten sonra, "Sular ve Hükümleri" üzerinde durulur.
Dini Konular
GUSÜL ABDESTİ`NİN ÇEŞİTLERİ
GUSÜL ABDESTİ`NİN ÇEŞİTLERİ
Farz olan gusül abdesti: Cünüblük, hayız ve nifas hallerinden dolayı gusül abdesti almak farzdır.(165)
Dini Konular
GUSÜL ABDESTİNİ İCAB ETTİREN HALLER
GUSÜL ABDESTİNİ İCAB ETTİREN HALLER
Gusül abdestini icab ettiren hallerin başında cünüb`lük gelir.(153) İster uyku halinde iken olsun, ister uyanık iken;
Dini Konular
GUSÜL NEDİR?
GUSÜL NEDİR?
Gusûl "iğtisal"den alınma bir isimdir. Bedenin tamamını yıkamak manasınadır. Kullanılan suya da gusül denilir.
Dini Konular
ABDESTİN ÇEŞİTLERİ
ABDESTİN ÇEŞİTLERİ
FARZ OLAN ABDEST: Farz olsun, nafile olsun namaz kılmak için abdest almak farzdır.(130) Kur`an-ı kerim`i elle tutmak ve tilavet secdesi yapmak için abdest almak da "Farz-ı amelî"dir.
Dini Konular
ABDESTİN ÇEŞİTLERİ
ABDESTİN ÇEŞİTLERİ
FARZ OLAN ABDEST: Farz olsun, nafile olsun namaz kılmak için abdest almak farzdır.(130) Kur`an-ı kerim`i elle tutmak ve tilavet secdesi yapmak için abdest almak da "Farz-ı amelî"dir.
Dini Konular
ABDEST`İ BOZAN ŞEYLER
ABDEST`İ BOZAN ŞEYLER
Sebileynden (ön ve arka yollardan) çıkan her türlü necaset abdesti bozar. Kur`an-ı Kerim`de: "Abdest`i" farz kılan ayet-i kerime`de:
Dini Konular
ABDEST`İN MEKRUHLARI
ABDEST`İN MEKRUHLARI
Güneşte ısıtılan su ile abdest almak da mekruhtur. Resûl-i Ekrem (sav) Hz. Aişe (ranha)`nin suyu güneşte ısıttığını görmüş: "
Dini Konular
ABDEST`İN EDEBLERİ
ABDEST`İN EDEBLERİ
Önce kelime üzerinde duralım. Edeb; "Edûbe" fiilinden türetilmiş olup; zarafet, insanlara sözle ve amelle güzel muamelede bulunmak, edib bir kimsenin kendisiyle teeddüb ettiği şeyleri taklid etmek gibi manalara gelir
Dini Konular
ABDEST`İN SÜNNETLERİ
ABDEST`İN SÜNNETLERİ
BURNU YIKAMAK (İŞTİNŞÂK): Resûl-i Ekrem (sav)`in abdest alırken burnuna da üç defa suyu çektiği kat`i haberlerle sabittir.
Dini Konular
ABDEST`İN FARZLARI
ABDEST`İN FARZLARI
ABDEST`TE YÜZÜ BİR DEFA YIKAMAK FARZDIR: Hanefi fûkahası; abdest ile ilgili ayet-i kerime`de geçen "Fağsilû" emrinin tekrara delâlet etmediğini esas alarak, yüzün bir defa yıkanmasının farziyeti üzerinde ittifak etmiştir
Dini Konular
ABDEST ÜZERİNE
ABDEST ÜZERİNE
Önce kelime üzerinde duralım. Abdest; su manasına gelen "ab" ile el manasına gelen "dest" kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkmış farsça bir terkiptir.
Dini Konular
TAHARET BAHSİ
TAHARET BAHSİ
aharet kelimesi; "tahare" fiilinin masdarıdır. Fiil "Tahure" ve "Tahire" şeklinde de okunursa da "Tahare" şeklinde okunması en fasih olanıdır
Dini Konular
AZİMET VE RUHSAT
AZİMET VE RUHSAT
Önce kelimeler üzerinde duralım. Azimet; azim masdarından olup, kat`i olarak verilmiş bir karar ile bir hususun icrasına başlamaktır.
Dini Konular
TEKLİFE MUHÂTAP OLMAK
TEKLİFE MUHÂTAP OLMAK
Akıl ve baliğ olup; İslâm`ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan erkek ve kadınlara "Mükellef" denir.
Dini Konular
1 2 3 4 5 6 »
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
Güncel
Yaşam
Eğitim
Saglik
Magazin
2006 Çamlıyurt Köyünde, Köy Muhtarı Mehmet Güngör önderliğinde 600 dekar alana 15 bin adet fıstık çamı, 2 bin adet selvi ağacı, 1000 adette çınar ağacı dikildi.
Manisa için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:36 08:19 13:23 15:50 18:09 19:38
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı. - Mevlana

Mevlana
-Global ısınma yükselen deniz seviyesi 2050 yılında shangai ve deniz kıyısındaki Çin şehirlerinde büyük sellere neden olacak.bu sellerde 76 milyon kişi evsiz kalacak. -Üzerinde barkodu olan ilk ürün Wringleys marka sakızdır. -Kereviz yerken harcanan ka

İlginç Bilgiler 3
Ravza - Kabe

/resimler/2017-5/13/1344304004566.jpg  /resimler/2017-5/13/1347498852327.jpg

Mutfaktaki Haşerelerle Savaş Mutfakta özellikle dolaplarda dolaşan hamam böceği, karinca gibi haserati yok etmek ve bir daha gelmemelerini saglamak için bu haşeratın dolaştığı yerlere, dolaplara terebantin sürmek kesin yoldur.

Mutfaktaki Haşerelerle Savaş
Saruhanlı Lingleri

/resimler/2017-5/13/1515570830640.jpg    /resimler/2014-11/7/155009123.jpg    /resimler/2014-11/7/155305032.jpg   /resimler/2017-5/13/1506418944836.jpg  /resimler/2015-3/16/1636122607156.jpg

/resimler/2015-4/4/1022583075326.jpg    /resimler/2015-4/4/1033419962836.jpg    /resimler/2015-4/7/0822580347004.jpg   /resimler/2015-4/7/0827149570844.jpg  /resimler/2015-4/7/0844579279152.jpg

Videolar
Parti İlçe Teşkilatları

/resimler/2016-12/24/0957549496932.jpg /resimler/2016-12/24/0959409077707.jpg /resimler/2016-12/24/1002133424899.jpg /resimler/2016-12/24/1004065509887.jpg /resimler/2016-12/24/1006092750065.jpg

Sosyal Medyada Takip Edin

/resimler/2015-3/20/0925347922806.jpg  /resimler/2015-3/20/0927574175568.jpg /resimler/2015-3/20/0934034807724.jpg

 /resimler/2015-3/20/0935593872523.jpg /resimler/2015-3/20/0939453408170.jpg /resimler/2015-3/28/1514147754064.jpg