ŞEREF VE NAMUSA DOKUNACAK SUÇLAMALARDA BULUNMA-HAKLI FESİH
ŞEREF VE NAMUSA DOKUNACAK SUÇLAMALARDA BULUNMA-HAKLI FESİH
Tarih: 3.3.2018 09:10:47
Av. Erdoğan KAYA

İş sözleşmesi ile işçi ve işveren arasında kurulan ilişkinin karşılıklı saygı çerçevesinde yürütülmesine özen gösterilmelidir. Aksi takdirde olumsuz hareket ya da sözler, gerek işçi gerekse de işveren tarafından gelsin aleyhe bir takım sonuçlara yol açabilir.

İş Kanununa göre; şeref ve namusa dokunacak sözler söylenmesi ya da davranışlarda bulunulması halinde bu olumsuzluklara maruz kalan tarafın iş akdini haklı nedenle derhal fesih hakkı söz konusudur.

ŞEREF VE NAMUSA DOKUNACAK İDDİA NEDENİYLE FESİH

İş sözleşmesinin taraflarından birinin, diğer tarafı şeref ve namusa dokunacak bir ithamla suçlaması durumunda bu durumun ispatlanamaması haklı fesih hakkı verecektir.

Yargıtay 9. H.D.`nin konuya ilişkin verdiği kararda; “Davacı duruşmanın 14.10.2008 tarihli oturumunda hurda çalınma iddiası ile suçlandığını, bunun üzerine kızarak kabul etmeyince işten çıkarıldığını beyan etmiştir.

Tanık beyanları ve davacının kendi beyanı birlikte değerlendirildiğinde, hurda çalınması ile suçlanan işçinin terk edip gittiği, bu terkin hırsızlık olayı ispatlanamadığından haklı olduğu anlaşılmaktadır.  ” denilmiştir.

ŞEREF VE NAMUSA DOKUNACAK SÖZ YA DA EYLEMİN İSPAT EDİLEMEMESİ

Şeref ve namusa dokunacak söz ya da eylem dayalı fesihte bu durumun ispatlanması gerekmektedir. Aksi takdirde buna dayalı yapılan fesih geçersiz olacaktır. Ve bu doğrultuda fesih nedeniyle işçinin, tazminata hak kazanıp kazanamama durumu etkilenecektir.

Yargıtay 9. H.D.`nin konuya ilişkin vermiş olduğu kararda; “İşçinin, iş sözleşmesini, şeref ve namusuna dokunacak şekilde söz veya davranışları bulunan işveren sebebiyle feshedip feshetmediği taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (II) numaralı bendinin (b) alt bendi gereğince, işverenin işçiye veya aile üyelerinden birine hakaret etmesi, sövme fiilini işlemesi, sarkıntılıkta bulunması, işçiye iş sözleşmesini haklı fesih imkânı verir....ef ve namusa dokunacak söz ve davranışların, işveren veya işveren vekili tarafından gerçekleştirilmiş olması hukukî sonucu değiştirmez. Bu eylemlerin Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi de şart değildir.

Somut uyuşmazlıkta, müştekisi işbu davanın davacısı olan ve iftira suçundan dolayı açılan ceza davasında ...7.Asliye Ceza Mahkemesi´nin … Esas, … Karar sayılı kararı ile, "Her ne kadar... Haklarında iftira suçundan TCK 267/1 maddesine göre cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de, sanıkların müştekinin evi altındaki depoya baktıkları, müştekiye iftira kastıyla hareket etmedikleri, müştekinin evine ne için gittiklerini bir başkasına söylemediklerine göre suçun yasal unsurları oluşmadığından sanıkların unsurları oluşmayan iftira suçundan ayrı ayrı beraatlerine" karar verilmiş ve verilen bu karar temyiz edilmeden kesinleşmiştir. Bu durumda, davacının hırsızlıkla suçlandığı iddiası ve dolayısıyla iş akdini haklı nedenle feshettiği iddiası ispatlanamadığından kıdem tazminatı isteminin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. ” denilmiştir.

ELEŞTİRİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN DÜŞÜNCE AÇIKLAMALARI HAKLI FESİH SEBEBİ KABUL EDİLMEZ

Bazı hallerde iş sözleşmesinin taraflarının birbirini çalışma sırasında oluşan bir takım olumsuzluklar nedeniyle olumsuz bir takım sözlerle tenkit etmesi mümkün olabilmektedir. Buradaki beyanların eleştiri sınırı içinde kalması halinde, bu beyanlar iş akdinin feshinde haklı sebep teşkil etmez.

Yargıtay 22. H.D.`nin konuya ilişkin vermiş olduğu kararda; “Somut olayda, mahkemece, iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatlarının reddine karar verilmiş ise de, karar dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Davacı işçi, davalı işverene gönderdiği ve fesih konusu olan elektronik postada "fabrikada işçiler hasta olurken siz nelerle uğraşıyorsunuz, denetmen gönderiyorsunuz, fabrikanın haberi olarak gönderiyorsunuz, siz gelmeden süsleniyor ve gelen denetçiler neden işçilerle görüşmeden sadece müdüriyetle görüşüp gidiyor, yoksa sadece göz boyamak için mi denetliyorsunuz, işçi elinden gelse birbirini kıracak, siz uyuyor musunuz orada, bir dahakine ... Bakanlığı´na yazacağım" ifadelerine yer vermiştir. Söz konusu ifadelerle işçi, işverenini göz boyamak ve olup biteni görmemekle (uyumakla) itham etse de bu sözlerle olmaması gereken maddi bir olguyu dramatize edip, rahatsızlığını dile getirmeyi, işverenin mevcut olumsuz duruma son vermesini amaçlamaktadır. Davacı söz konusu ifadelerle işverenin kişilik, onur, haysiyet ve şerefini hedef almış değildir. Rahatsızlığın, memnuniyetsizliğin ve haksızlığın hoşgörü sınırları içinde kalacak, rahatsız edici üslupta olsa da muhatabın dikkatini çekecek şekilde dile getirilmesi söz konusudur.

Yukarıda açıklanan bilgiler ışığında, davacının fesih konusu olan beyanlarının eleştiri sınırları içerisinde kaldığı, davacının, işçilerin yaşadığı olumsuzluklara dikkat çekme ve bunların giderilmesine yönelik ifadelerde bulunduğu anlaşılmaktadır. İfade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilen beyanların haklı fesih sebebi oluşturmayacağı açıktır. Şu halde, mahkemece, davanın kabulü gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. ” denilmiştir.

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
İŞ DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK (08 Ocak 2018 - Pazartesi)
1 OCAK (YILBAŞI) İŞÇİLERE TATİL Mİ? (30 Aralık 2017 - Cumartesi)
SENDİKAL TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ÖLÇÜTÜ (08 Şubat 2017 - Çarşamba)
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI-MALULLÜK AYLIĞI (22 Aralık 2016 - Perşembe)
İŞE İADE DAVASI-30 İŞÇİ KOŞULU (04 Aralık 2016 - Pazar)
FİİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI (12 Kasım 2016 - Cumartesi)
İŞE İADE (31 Ekim 2016 - Pazartesi)
SİGORTALILARIN BORÇLANABİLECEĞİ SÜRELER (22 Ağustos 2016 - Pazartesi)
ÜCRET KESME CEZASI-HAKLI FESİH (06 Ağustos 2016 - Cumartesi)
İŞVERENİN İŞÇİYE HAKARETİ-HAKLI FESİH (01 Ağustos 2016 - Pazartesi)
CENAZE ÖDENEĞİ (KEFEN PARASI) (22 Temmuz 2016 - Cuma)
İŞE İADE-AYRIMCILIK TAZMİNATI (19 Temmuz 2016 - Salı)
ÜCRETSİZ İZİN-HAKLI FESİH (20 Haziran 2016 - Pazartesi)
İKALE-MAKUL YARAR-İŞE İADE (04 Haziran 2016 - Cumartesi)
İKALE(BOZMA) SÖZLEŞMESİ-İŞE İADE DAVASI (30 Mayıs 2016 - Pazartesi)
PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ-İŞE İADE DAVASI (23 Mayıs 2016 - Pazartesi)
SİGORTA PRİM BORCUNA AF-6704 S. TORBA YASA (30 Nisan 2016 - Cumartesi)
ÜCRET GARANTİ FONU (29 Mart 2016 - Salı)
İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI (08 Şubat 2016 - Pazartesi)
İŞYERİ MÜDÜRÜNÜN İŞE İADE DAVASI (01 Şubat 2016 - Pazartesi)
1 OCAK(YILBAŞI) İŞÇİLERE TATİL Mİ? (28 Aralık 2015 - Pazartesi)
FAZLA ÇALIŞMA(FAZLA MESAİ)-ÜCRET (30 Kasım 2015 - Pazartesi)
RESMİ TATİLDE ÇALIŞMA-ÜCRET (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
29 EKİMDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI (30 Ekim 2015 - Cuma)
HİZMET TESPİT DAVASINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR-2 (14 Ekim 2015 - Çarşamba)
HİZMET TESPİT DAVASINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR (10 Ekim 2015 - Cumartesi)
HİZMET TESPİT DAVASINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR (05 Ekim 2015 - Pazartesi)
KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE ÇALIŞMA-ÜCRET (23 Eylül 2015 - Çarşamba)
HİZMET TESPİT DAVASI-HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (14 Eylül 2015 - Pazartesi)
KIDEM TAZMİNATI KOŞULLARI (07 Eylül 2015 - Pazartesi)
İŞÇİDEN İBRANAME ALINMASI (31 Ağustos 2015 - Pazartesi)
EVLENME ÖDENEĞİ-ÇEYİZ PARASI (17 Ağustos 2015 - Pazartesi)
MİRASIN HÜKMEN REDDİ-MİRASIN REDDİ (10 Ağustos 2015 - Pazartesi)
MİRASIN REDDİ-MİRASIN GERÇEK REDDİ (03 Ağustos 2015 - Pazartesi)
ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ (06 Temmuz 2015 - Pazartesi)
ÖLÜM SİGORTASI VE SAĞLANAN YARDIMLAR (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE ÖNEMİ (2) (25 Mayıs 2015 - Pazartesi)
İŞVERENİN İŞÇİDEN SENET ALMASI(1) (30 Mart 2015 - Pazartesi)
KIDEM TAZMİNATI FONU (03 Şubat 2015 - Salı)
MALÛLLÜK SİGORTASI-MALÛLLÜK AYLIĞI (3) (02 Şubat 2015 - Pazartesi)
Sayfa:
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
Güncel
Yaşam
Eğitim
Saglik
Magazin
1983 Şatırlar Köyünde üç kardeşi pusu kurarak öldüren,iki kişiyi de yaralayan İrfan Yavaş adlı kişi, yapılan duruşması sonunda ölüm kararı verildi.
2017 Birinci derece deprem bölgesi olan Saruhanlı´da bu gün saat 17.12´de 10 kilometre derinliğinde 5.1 şiddetinde, deprem meydana geldi. Vatandaşlar korkudan sokaklara çıktı.
Manisa için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:36 08:19 13:23 15:50 18:09 19:38
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
İman hem nurdur hem kuvvettir, hakiki imanı elde den adam kânata meydan okuyabilir.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ (R.A)
Ketçap önceleri ilaç olarak kullanılıyordu.

Ketçap önceleri
Ravza - Kabe

/resimler/2017-5/13/1344304004566.jpg  /resimler/2017-5/13/1347498852327.jpg

Soslar Tuz bazen sütü keser. Bu nedenle, beşamele ve diğer sütlü soslara, kıvamı bulduktan sonra tuz koyunuz.

Soslar
Saruhanlı Lingleri

/resimler/2017-5/13/1515570830640.jpg    /resimler/2014-11/7/155009123.jpg    /resimler/2014-11/7/155305032.jpg   /resimler/2017-5/13/1506418944836.jpg  /resimler/2015-3/16/1636122607156.jpg

/resimler/2015-4/4/1022583075326.jpg    /resimler/2015-4/4/1033419962836.jpg    /resimler/2015-4/7/0822580347004.jpg   /resimler/2015-4/7/0827149570844.jpg  /resimler/2015-4/7/0844579279152.jpg

Videolar
Parti İlçe Teşkilatları

/resimler/2016-12/24/0957549496932.jpg /resimler/2016-12/24/0959409077707.jpg /resimler/2016-12/24/1002133424899.jpg /resimler/2016-12/24/1004065509887.jpg /resimler/2016-12/24/1006092750065.jpg

Sosyal Medyada Takip Edin

/resimler/2015-3/20/0925347922806.jpg  /resimler/2015-3/20/0927574175568.jpg /resimler/2015-3/20/0934034807724.jpg

 /resimler/2015-3/20/0935593872523.jpg /resimler/2015-3/20/0939453408170.jpg /resimler/2015-3/28/1514147754064.jpg